ביטוח מנהלים

ביטוח חיים במקרה פטירה וכן כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה

ביטוח מנהלים הינו תכנית פנסיונית המנוהלת בחברת ביטוח וכוללת בד"כ חיסכון פנסיוני לפרישה,

ביטוח חיים במקרה פטירה וכן כיסוי במקרה אובדן כושר עבודה בהתאם להגדרות הנקבעות מראש.

למרות השם "ביטוח מנהלים", כל שכיר-ורק שכיר יכול לרכוש פוליסה זאת. לעצמאים שירכשו את התוכנית-התוכנית תוגדר כ: "פוליסת תגמולים לעצמאים"

החיסכון בביטוח ייגזר מהפרשות השכר, הצבירות במשך השנים, תשואות התוכנית, דמי הניהול ובתנאי שלא ימשכו כספים מהפוליסה (משיכת פיצויים).

יתרונות  עיקריים בביטוח המנהלים:

  • מדובר בחוזה מחייב בין המבוטח לחברת הביטוח, לא ניתן לשינוי ללא הסכמת המבוטח.
  • ניתן לבטח אובדן כושר עבודה ספציפי למקצועות ולא כללי (כמו בקרן הפנסיה).
  • ניתן לקבוע את המוטבים.
  • ניתן לקבוע את סכום ביטוח החיים בפוליסה (לא תלוי בהכנסה).
  • כללי הזכאות לקצבה מוגדרים מראש בפוליסה.

צמרת סוכנות לביטוח משווקת את ביטוחי המנהלים של חברות הביטוח המובילות תוך התאמת התוכנית המתאימה לכל לקוח.