פוליסות חיסכון

פוליסות חיסכון הינה מכשיר השקעה של חברות הביטוח.

פוליסות חיסכון הינה מכשיר השקעה של חברות הביטוח.

השימוש העיקרי בפוליסות הינו השקעות לטווח הקצר והבינוני. והן מהוות אלטרנטיבה לקרנות הנאמנות ותעודות הסל. ניהול הפוליסות נמצא בפיקוח של המפקחת על הביטוח במשרד האוצר.

הפוליסה מאפשרת הפקדות קבועות או חד פעמיות וניתן להגדיר אותם לכל מטרה: חיסכון לטווח קצר או ארוך, חיסכון למשפחה, לעסק או חופשה.

את הפוליסות ניתן לפדות בכל עת ובכל סכום וכן ניתן לקבל קצבה חודשית מהן.

מצורפת טבלת הסבר להבדלים בן פוליסות החיסכון לקרנות הנאמנות:

השוואה / מוצר:

פוליסת חיסכון

קרן נאמנות

מנהל הכספים

 חברת הביטוח

 בבית ההשקעות

תשלום מס

קיים מס רווחי הון במשיכה. לא קיים תשלום מס במעבר בין מסלולים.

המעבר בין מסלולי השקעה מחייב את מכירת הקרן ובכלפעולה קיים ארוע מס

עלות רכישה

לא קיימת

קיימת 

תוספת תשלום  (דמי שמירה)

לא קיים

תעריף נקבע ע"י הבנק- עד 0.8% לשנה

עלות הניהול

מקסימום 2% לשנה קיימת גמישות כתלות בסכום ההשקעה.

מגיעה גם למעלה מ-3% לשנה. אין גמישות כתלות בסכום.

רישום מוטבים

קיים ומומלץ

לא ניתן להגדיר מוטב

ביצוע התשלום החודשי

בהוראת קבע/בכרטיס אשראי

  הוראת קבע