קרן פנסיה

קופה שיתופית אשר הכיסויים הביטוחים בה הינם הדדים.

קרן הפנסיה מבוססת על תקנון, ולקוחות הקרנות נקראים "עמיתים", מדובר בקופה שיתופית אשר הכיסויים הביטוחים בה הינם הדדים.

הקרן כוללת בנוסף לחיסכון לפרישה, כיסויים למקרה מוות (פנסיית שארים) אשר משולמים בצורת קצבה וכן פנסיית נכות- למקרה של אובדן כושר עבודה.

החיסכון בפנסיה ייגזר מהפרשות השכר, הצבירות במהלך השנים, תשואות התכנית, דמי הניהול ובתנאי שלא ימשכו כספים מהפוליסה (משיכת פיצויים).

הקצבה משולמת מהחיסכון הכללי שנצבר ולא מהחשבון האישי של העמיתים המקבלים את הקצבה. יתרונות עיקרים של קרן הפנסיה:

  • דמי ניהול זולים בהשוואה לביטוחי מנהלים.
  • 30% מכספי הקרן מושקעים באג"ח מיועד מהמדינה.
  • עלויות ביטוחיות (מוות ואכ"ע) זולות מביטוח מנהלים.

צמרת סוכנות לביטוח משווקת את קרנות הפנסיה של חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים,  תוך התאמת התכנית המתאימה ביותר לכל לקוח.