תיקון 190

תיקון לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקף בשנת 2012

תיקון 190 הינו תיקון לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקף בשנת 2012.

המדינה חזרה לעודד את החיסכון באמצעות קופות הגמל, כאשר המרוויחים העיקרים הינם  האזרחים הוותיקים (גמלאים ומי שקרוב לגיל הפרישה).

בתמצית, ניתן להפקיד את הכספים שנחסכו לאורך השנים באפיקים השונים לקופת גמל ובכך ליהנות מהאפשרות למשוך בכל רגע (הכספים נזילים מהיום הראשון) או לקבל את הכספים כקצבה.

נוכל להגדיר את הצעד של המדינה כהטבה הפיננסית הטובה ביותר הקיימת עבור הגמלאים ולמי שקרוב לגיל פרישה.
תיקון 190 מגדיל את הפטורים מתשלום מס על קצבת הזקנה. ובכך נוכל לבצע הפקדה חד פעמית או הפקדה חודשית לקופת הגמל.

כיום, ההשקעה בקופת גמל הפטורה ממס, הינה האטרקטיבית ביותר משלל האפשרויות הקיימות בשווקים הפיננסים.

היתרונות המרכזים בפעולת ההפקדה לקופה:

  • המס על הרווחים מופחת בגובה 15% לרווח הנומינלי בלבד. (בהשוואה ל-25% באפיקים דומים).
  • דמי הניהול נמוכים בהרבה מהשקעות בעלות אופק דומה.
  • ניתן לעבור ממסלול השקעה אחד לאחר בלי שהפעולה תחשב "אירוע מס" וכן מגוון רחב מאוד של מסלולי השקעה.
  • במידה ולא מרוצים מביצועי השקעות של חברה – ניתן לעבור לחברה אחרת בפעולת ניוד וללא פירעון. (לא יתבצע תשלום מס בפעולה).
  • ניתן להגדיר מוטבים בקופת הגמל.