ביטוח מחלות קשות

תפקיד ביטוח מחלות הינו להעניק לנו פיצוי כספי בעת מחלה.

תפקיד ביטוח מחלות הינו להעניק לנו פיצוי כספי בעת מחלה.

בעת גילוי מחלה קשה, הכיסויים הניתנים בפוליסות של הביטוחים הפרטיים ושל קופות החולים אומנם מכסים את הוצאות הניתוח, התרופות וכיסויי השיפוי.  אבל לצערנו מגיעה ירידה ברמת ההכנסה בשל המחלה והוצאות בהתמודדות מולה.

בשל כך תפקידו החשוב ביותר של ביטוח המחלות הינו הבטחת סכום כספי חד פעמי על מנת  לעזור למבוטח להימנע מהפסדים כלכלים  ולשמור על שגרת חיי המשפחה והתמקדות החולה המבוטח בטיפול במחלה וניצחונה.

בעת גילוי מחלה המוגדרת בפוליסה המבוטח יקבל פיצוי כספי ע"פ הסכום שייקבע. ישנם הבדלים רבים בין הפוליסות בחברות השונות ולכן בעת רכישת פוליסה, יש לשים לב לאשר רוכשים ואילו סוגי מחלות מכוסות.

בפוליסות בחברות השונות ניתן לבטח קבוצות שונות של מחלות או  לבטח מפני מחלת הסרטן בלבד.

הפוליסה מומלצת למי שבמשפחתו יש היסטוריה של מחלות  כגון סרטן או מחלות  גנטיות / תורשתיות אחרות. כמובן אין הדבר אומר כי הוא יחלה אלא הסטטיסטיקה מבחינתו גבוהה יותר.