ביטוח אמבולטורי

אבחון והתייעצות

הכוונה בביטוח אמבולטורי הינה פשוטה: אבחון והתייעצות

כאשר אתם זקוקים לחוות דעת נוספת או לעבור בדחיפות בדיקות מקיפות, לא תרצו להמתין בתורים הארוכים של קופות החולים (ומכיוון שהבדיקות יקרות גם לא בהכרח תקבלו אותם). אנחנו טוענים כי מגיע לכם לקבל את הבדיקה כאן ועכשיו!

כיסוי אמבולטורי מורחב, מכיל כיסויים כגון חוות דעת רפואית על ידי מומחים בארץ וחוות דעת שנייה בחו"ל.

בדיקות רפואיות אבחנתיות: MRI  , CT,  בדיקות הדמיה, בדיקות הריון, השתתפות במימון הפריה חוץ גופית (ivf),  שימור דם טבורי, בדיקות מעבדה לגידולים ממאירים וכן טיפולי פיזיותרפיה, רדיותרפיה וכימותרפיה (לפי הפוליסה הנרכשת)

הביטוח אמבולטורי יעזור להשלים את השירותים שניתנים בקופת-חולים, ביטוח מורחב המוסיף כיסויים נוספים הרבה מעבר לניתן בביטוח המשלים.