אובדן כושר עבודה

פוליסת אובדן כושר עבודה תאפשר למבוטחים לקבל תשלום חודשי כתחליף למשכורת

פוליסת אובדן כושר עבודה תאפשר למבוטחים לקבל תשלום חודשי כתחליף למשכורת במקרים של מחלה או תאונה ובכך להבטיח מקור הכנסה שיסייע לשמירה על רמת החיים אליה הורגלו.

פוליסת אובדן כושר עבודה תעניק למבוטח פיצוי חודשי עד לגובה של 75% ממשכורתו.

ברכישת הביטוח חשוב לשים לב למספר גורמים עיקרים:

  1. הגורם הראשון הינו ההגדרה המקצועית לגבי העיסוק / מקצוע שלנו, היתרון בפוליסה הוא שניתן להגדיר את המקצוע שאנו מתמחים ועוסקים בו.

שלושת ההגדרות המקובלות הינן:

  • כיסוי לאובדן כושר בעיסוק ספציפי- מתאים למקצועות מוגדרים ומתייחס לעבודתו הספציפית של המבוטח.
  • כיסוי לאובדן כושר הולם- בודק לגבי: השכלה, הכשרה וניסיון.
  • אובדן כושר לכל עבודה- ההגדרה הבסיסית ביותר.

בעת רכישת פוליסת אובדן כושר עבודה יש לבחון היטב את הגדרת האובדן הקובעת את המקרים בהם המבוטח ייחשב כזכאי לקבלת תגמולי הביטוח בגין אובדן כושר עבודה. על כן, יש לבחון את ההגדרה בפוליסה ולהתאים אותה לפי מאפייני העיסוק והמקצוע של המבוטח.

  1. הגורם השני הינו סכום הפיצוי החודשי שנרצה לקבל במקרה ונקלע למצב של אובדן כושר עבודה. ניתן לבטח עד 75% מההכנסה המוצהרת ולכן חשוב להיות ערניים לסכום הנרכש בכדי לא לשלם מעבר למה שנוכל לקבל.
  2. קיימות הרחבות ברכישת המוצר וחשוב להכירן ולדעת על מה לשים דגש. לדוגמה, האם קבלת תשלום תהיה לאחר חודש או 3 חודשים? האם יחולו קיזוזים על התשלום מול התביעה של ביטוח לאומי? במידה ומבוטח עוסק בספורט אתגרי, חשוב להצהיר על תחביב זה על מנת שהמבוטח יהיה מכוסה בעת פגיעה (שכן, בלי הרחבה לא יתקבלו תשלומי הביטוח).