ביטוח תאונות

יספק עבורנו את הגנה והפיצוי הכספי במקרים של  אי כושר עבודה זמני, נכות וחלילה  מוות מתאונה. 

בחיינו היום-יומיים אנו חשופים לפגיעות מתאונות שעלולות לגרום לנו להפסד הכנסות בתקופת ההחלמה. ביטוח תאונות אישיות יספק עבורנו את ההגנה והפיצוי הכספי במקרים של אי כושר עבודה זמני, נכות וחלילה מוות מתאונה. 

המבוטח רוכש את הפוליסה לפי צרכיו הפרטיים ולסיכונים אליהם חשוף. וכך, הפוליסה תעזור לשמור על רמת החיים אליה הורגלנו גם כאשר לא נוכל לעבוד עקב התאונה שארעה.

הביטוח מתאים ביותר לעובדים במשרות צווארון כחול ולחשופים לתאונות בחיי היום יום.
ביטוח התאונות האישיות מספק  הגנה בכל שעות היממה ובכל מקום.

הכיסויים שניתן לרכוש בפוליסה:

  • נכות כתוצאה מתאונה
  • שברים וכוויות כתוצאה מתאונה
  • פיצוי שבועי מתאונה לזמן מוגדר
  • מוות כתוצאה מתאונה
  • במקרה של סיעוד כתוצאה מתאונה הוצאות אשפוז ופינוי באמבולנס לפי כיסוי